skimmelsvamp, tilstandsrapporter, fugt, Entreprenører, Svamp på loftet
Logo
skimmelsvamp, tilstandsrapporter, fugt, Entreprenører, Svamp på loftet Skimmelsvamp - Dansk Forseglings Teknik skimmelsvamp, tilstandsrapporter, fugt, Entreprenører, Svamp på loftet
skimmelsvamp, tilstandsrapporter, fugt, Entreprenører, Svamp på loftet
1 Forside 2 Skimmelsvamp 3 Rådgivning 4 Kontakt os


Vore services

Dansk Forseglings Teknik udfører professionel sanering af skimmelsvamp, prøvetagninger såsom MycoMeter tests og Agar aftryksprøver, samt artsbestemmelse af skimmelsvampen. Vi gennemgår private boliger og erhvervsejendomme for bygningsfejl, skader og utætheder.

 

Vi fjerner skimmelsvamp

Skimmelsvamp forekommer oftest på steder med større temperatur-forskelle som danner fugt. Skimmelsvamp ses tydeligt som plamager på vægge og møbler og på tæt hold kan svampe-lignende former ses og lugter i mange tilfælde af mug. Fjernelse af skimmelsvamp er vigtigt for et sundt indeklima og kræver professionel hjælp. Læs mere om skimmelsvamp på de underliggende sider

Rådgivning

Har du fået skimmelsvamp, eller er du i tvivl om du har, kan vi hjælpe dig med udtagning af Myco-Meter test eller aftryksprøver så det kan konstateres om der er skimmelvækst. Konstateres der skimmelsvamp rådgiver vi dig om årsagen og hvordan du fremover kan undgå at den kommer igen.

Isblæsning

Blæsning med tøris er en metode der anbefales til afrensning og sanering af skimmelvæksten. Dry Ice Blasting som det også kaldes bruges også til afrensning af alle typer træ, facader, maskiner, el-tavler m.m. Der er næsten ingen begrænsninger.

© Copyright 2009 DF Teknik · Alle rettigheder reserveret